Facebook

Badania laboratoryjne

BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE

Kod Nazwa badania Cena
1 Mocz – badanie ogólne 10 PLN
2 OB 10 PLN
5 Rozmaz krwi (manualnie) 10 PLN
6 PT (INR) 10 PLN
7 APTT 10 PLN
8 Fibrynogen 12 PLN
9 D-dimer, ilościowo 30 PLN
10 Glukoza 10 PLN
11 Elektrolity 12 PLN
12 Sód 10 PLN
13 Potas 10 PLN
14 Lipidogram 35 PLN
15 Cholesterol całkowity 10 PLN
16 Cholesterol HDL 10 PLN
17 Cholesterol LDL met. bezpośrednią 10 PLN
18 Trójglicerydy 10 PLN
19 Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP) 35 PLN
20 ALT 10 PLN
21 AST 10 PLN
22 Fosfataza zasadowa 10 PLN
23 Bilirubina całkowita 10 PLN
24 Bilirubina związana (bezpośrednia) 10 PLN
26 GGTP 10 PLN
27 Cholinoesteraza 25 PLN
28 Dehydrogenaza mleczanowa 10 PLN
30 Lipaza 25 PLN
31 Amylaza 10 PLN
32 Mocznik 10 PLN
33 Kreatynina 10 PLN
36 Kwas moczowy 10 PLN
37 Białko całkowite 10 PLN
38 Albumina 10 PLN
39 Proteinogram 25 PLN
40 Żelazo 10 PLN
41 Ferrytyna 30 PLN
42 Wapń całkowity 10 PLN
44 Chlorki 10 PLN
45 Fosfor nieorganiczny 10 PLN
46 Magnez 10 PLN
98 Gazometria podstawowa (pH, pCO2, pO2) 30 PLN

BADANIA KAŁU

Kod Nazwa badania Cena
50 Kał – badanie ogólne 15 PLN
52 Kał – pasożyty (1 ozn.) 15 PLN
53 Owsiki (wymaz parazytologiczny) 30 PLN
54 Kał – G. lamblia met. ELISA 30 PLN
55 Kał – krew utajona (bez diety) 25 PLN
57 Kał – nosicielstwo Salmonella (3 ozn.) 160 PLN
58 Kał – rota i adenowirusy 80 PLN

MARKERY ODCZYNÓW ZAPALNYCH I CHORÓB REUMATOLOGICZNYCH

Kod Nazwa badania Cena
61 CRP, ilościowo 15 PLN
65 ASO, ilościowo 15 PLN
67 RF, ilościowo 15 PLN
69 Odczyn Waalera-Rosego 12 PLN
70 anty-CCP 90 PLN
76 CK-MB, aktywność 35 PLN

DIAGNOSTYKA CHOROBY WIEŃCOWEJ I CHORÓB SERCA

Kod Nazwa badania Cena
75 CK 10 PLN
79 Troponina T 50 PLN
81 NT pro-BNP 150 PLN
83 Homocysteina 75 PLN

HEMATOLOGIA

Kod Nazwa badania Cena
3 Morfologia krwi (pełna) 10 PLN
4 Morfologia krwi (podstawowa) 10 PLN
85 Retikulocyty 10 PLN
87 Płytki krwi 10 PLN
701 Eozynofilia bezwzględna (manualnie) 10 PLN

SEROLOGIA

Kod Nazwa badania Cena
90 Grupa krwi 40 PLN
91 Grupa krwi z kartą identyfikacyjną (2 oznaczenia) 110 PLN
92 Grupa krwi z kartą identyfikacyjną (1 oznaczenie) 70 PLN
93 Karta identyfikacyjna grupy krwi 30 PLN
94 P/c. odpornościowe (dawniej t. Coombsa) 35 PLN
95 Bezpośredni test antyglobulinowy 35 PLN
993 Badanie kwalifikujące do podania immunoglobuliny 35 PLN
995 Oznaczenie grupy krwi ABO, antygenu D z układu Rh i BTA u noworodków i niemowląt 40 PLN

DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY

Kod Nazwa badania Cena
100 TSH 20 PLN
101 FT4 20 PLN
102 FT3 20 PLN
103 T4 20 PLN
104 T3 20 PLN
105 anty-TPO 35 PLN
106 anty-TG 35 PLN
107 P/c. p. receptorom TSH (TRAb) 100 PLN
108 Tyreoglobulina 50 PLN

HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNE

Kod Nazwa badania Cena
110 FSH 25 PLN
111 LH 25 PLN
112 Estradiol 25 PLN
113 Progesteron 25 PLN
114 Prolaktyna 25 PLN
116 Beta-HCG 30 PLN
118 Estriol wolny 65 PLN
121 DHEA-SO4 35 PLN
122 DHEA 70 PLN
123 Androstendion 45 PLN
124 Testosteron 25 PLN
125 Testosteron wolny 70 PLN
126 SHBG 40 PLN
127 17-hydroksyprogesteron 50 PLN
131 Cytologia ginekologiczna 50 PLN
132 Biocenoza pochwy 50 PLN
136 Cytologia cienkowarstwowa (LBC) 100 PLN
3321 HCG Wolna podjednostka beta (KRYPTOR) 100 PLN
3322 PAPP-A (KRYPTOR) 100 PLN

DIAGNOSTYKA ANEMII

Kod Nazwa badania Cena
140 Transferyna 30 PLN
141 Witamina B12 30 PLN
142 Kwas foliowy 30 PLN
144 TIBC 20 PLN

DIAGNOSTYKA CUKRZYCY

Kod Nazwa badania Cena
151 Hemoglobina glikowana 20 PLN
153 Insulina 30 PLN
154 C-peptyd 50 PLN

DIAGNOSTYKA OSTEOPOROZY I ZABURZEŃ KOSTNYCH

Kod Nazwa badania Cena
160 Parathormon (intact) 50 PLN
161 Kalcytonina 70 PLN
162 Osteokalcyna 100 PLN
163 Fosfataza kwaśna 20 PLN
164 Fosfataza zasadowa izoenzym kostny 20 PLN
168 Witamina D metabolit 25(OH) 55 PLN

INNE HORMONY I METABOLITY

Kod Nazwa badania Cena
170 ACTH 60 PLN
171 Kortyzol 30 PLN
173 17-hydroksykortykosteroidy w DZM 130 PLN
174 17-ketosteroidy w DZM 130 PLN
175 Aldosteron 65 PLN
185 Kwas wanilinomigdałowy w DZM (VMA) 130 PLN
190 Hormon wzrostu 60 PLN
193 Gastryna 130 PLN
3353 Prolaktyna test czynnościowy (2 pkt.) 55 PLN

DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH

Kod Nazwa badania Cena
198 ROMA (Ca125+HE4+ROMA) 120 PLN
199 HE4 70 PLN
200 PSA całkowity 30 PLN
201 PSA wolny 40 PLN
203 Fosfataza kwaśna sterczowa 45 PLN
204 CEA 30 PLN
205 AFP 30 PLN
206 CA 125 40 PLN
207 CA 15-3 40 PLN
208 CA 19-9 40 PLN
211 CYFRA 21-1 120 PLN

UKŁAD KRZEPNIĘCIA

Kod Nazwa badania Cena
222 Czas trombinowy 10 PLN
235 Antytrombina III, aktywność 40 PLN
237 Białko C, aktywność 75 PLN
238 Białko S wolne 110 PLN

BADANIA Z MOCZU

Kod Nazwa badania Cena
275 Białko w DZM 10 PLN
277 Wapń w DZM 10 PLN
278 Fosfor nieorganiczny w DZM 10 PLN
279 Magnez w DZM 10 PLN
280 Mocznik w DZM 10 PLN
281 Kreatynina w DZM 10 PLN
282 Kwas moczowy w DZM 10 PLN
285 Białko w moczu 10 PLN
286 Glukoza i ketony w moczu, jakościowo 10 PLN
296 Albumina w DZM 40 PLN
297 Liczba Addisa 40 PLN

INFEKCJE

Kod Nazwa badania Cena
300 HBs antygen 25 PLN
301 HBs przeciwciała 30 PLN
302 HBe antygen 60 PLN
303 HBe przeciwciała 75 PLN
304 HBc przeciwciała całkowite 50 PLN
305 HBc przeciwciała IgM 70 PLN
310 HCV przeciwciała 40 PLN
317 HAV przeciwciała całkowite 80 PLN
318 HAV przeciwciała IgM 80 PLN
320 HIV Ag/Ab (Combo) 40 PLN
330 Kiła (Treponema pallidum), test przesiewowy RPR/VDRL 15 PLN
332 Kiła (Treponema pallidum), FTA 70 PLN
340 Toksoplazmoza IgG 40 PLN
341 Toksoplazmoza IgM 40 PLN
343 Toksoplazmoza IgG, awidność 80 PLN
345 Różyczka (Rubella virus) IgG 30 PLN
346 Różyczka (Rubella virus) IgM 30 PLN
350 CMV (Cytomegalovirus) IgG 40 PLN
351 CMV (Cytomegalovirus) IgM 40 PLN
355 HSV (Herpes simplex virus) IgG, jakościowo 80 PLN
356 HSV (Herpes simplex virus) IgM, jakościowo 80 PLN
360 EBV (Epstein-Barr virus) IgG 70 PLN
361 EBV (Epstein-Barr virus) IgM 70 PLN
362 Mononukleoza zakaźna, jakościowo 20 PLN
370 Mycoplasma pneumoniae IgG 65 PLN
371 Mycoplasma pneumoniae IgM 65 PLN
380 Chlamydia pneumoniae IgG 65 PLN
381 Chlamydia pneumoniae IgM 65 PLN
382 Chlamydia pneumoniae IgA 130 PLN
386 Chlamydia trachomatis IgG 65 PLN
387 Chlamydia trachomatis IgM 65 PLN
396 HPV DNA HR, 14 typów, 16, 18, nie 16/18 (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) 220 PLN
397 HPV mRNA (Human papillomavirus) met. PCR 300 PLN
400 Helicobacter pylori IgG 40 PLN
405 Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG 65 PLN
406 Krztusiec (Bordetella pertussis) IgM 65 PLN
407 Krztusiec (Bordetella pertussis) IgA 65 PLN
420 Odra (Morbilli virus) IgG 175 PLN
421 Odra (Morbilli virus) IgM 175 PLN
422 Ospa (Varicella zoster virus) IgG 80 PLN
423 Ospa (Varicella zoster virus) IgM 80 PLN
424 Świnka (Myxovirus parotitis) IgG 100 PLN
425 Świnka (Myxovirus parotitis) IgM 100 PLN
430 Borelioza IgG 50 PLN
431 Borelioza IgM 50 PLN
432 Borelioza IgG met. western-blot 150 PLN
433 Borelioza IgM met. western-blot 150 PLN
434 Borrelia burgdorferii met. PCR, jakościowo 400 PLN
440 Listerioza, jakościowo 120 PLN
470 Gruźlica, badanie genetyczne, met. PCR 400 PLN
480 Toksokaroza (Toxocara canis) IgG 75 PLN
482 Bąblowica (Echinococcus granulosus) IgG 100 PLN
499 HBs antygen, test potwierdzenia 50 PLN

TOKSYKOLOGIA – LEKI

Kod Nazwa badania Cena
500 Lit, ilościowo 30 PLN
501 Karbamazepina, ilościowo 60 PLN
502 Kwas walproinowy, ilościowo 55 PLN
503 Fenytoina, ilościowo 70 PLN
505 Digoksyna, ilościowo 60 PLN
525 Kokaina w moczu, jakościowo 60 PLN
3065 Opiaty w moczu jakościowo 60 PLN

TOKSYKOLOGIA – NARKOTYKI

Kod Nazwa badania Cena
521 Amfetamina w moczu, jakościowo 30 PLN
526 Kanabinoidy w moczu, jakościowo 30 PLN

TOKSYKOLOGIA – ALKOHOLE I INNE SUBSTANCJE

Kod Nazwa badania Cena
530 Etanol, ilościowo 35 PLN

TOKSYKOLOGIA – METABOLITY

Kod Nazwa badania Cena
567 Kwasy żółciowe całkowite, ilościowo 75 PLN
573 Porfiryny całkowite w moczu 150 PLN

TOKSYKOLOGIA – METALE

Kod Nazwa badania Cena
555 Cynk, ilościowo 40 PLN
556 Miedź, ilościowo 70 PLN
558 Ołów we krwi, ilościowo 90 PLN
572 Kwas deltaaminolewulinowy w moczu 100 PLN

AUTOIMMUNOLOGIA

Kod Nazwa badania Cena
600 PPJ (ANA1) met. IIF, test przesiewowy 65 PLN
601 PPJ (ANA2) met. IIF i DID ENA screening 100 PLN
602 PPJ (ANA3) met. immunoblot (16 antygenów) 150 PLN
603 PPJ dsDNA met. IIF 75 PLN
606 P/c. p. antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA) met. IIF 105 PLN
610 P/c. p. mitochondrialne (AMA) met. IIF 75 PLN
611 P/c. p. mitochondrialne (AMA) typ M2 met. IIF 150 PLN
612 P/c. p. mięśniom gładkim (ASMA) met. IIF 75 PLN
620 P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA met. IIF 50 PLN
621 P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG met. IIF 50 PLN
622 P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG i IgA (łącznie) met. IIF 90 PLN
623 P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgA met. IIF 65 PLN
624 P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG met. IIF 65 PLN
625 P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG i IgA (łącznie) met. IIF 110 PLN
626 P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA (łącznie) met. IIF 80 PLN
627 P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgG (łącznie) met. IIF 80 PLN
628 P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF 140 PLN
632 P/c. p .transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA met. ELISA 65 PLN
633 P/c. p .transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) w kl. IgG met. ELISA 65 PLN
634 P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) w kl. IgG i IgA met. ELISA 110 PLN
638 P/c. p. deaminowanej gliadynie (DGP) IgA met. ELISA 70 PLN
639 P/c. p. deaminowanej gliadynie (DGP) IgG met. ELISA 70 PLN
640 P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG met. ELISA 60 PLN
641 P/c. p. kardiolipinie w kl. IgM met. ELISA 60 PLN
643 P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgG met. ELISA 170 PLN
644 P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgM met. ELISA 170 PLN
645 P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA 230 PLN
655 Antykoagulant toczniowy 140 PLN
663 P/c. p. plemnikom met. IIF 100 PLN
672 P/c. p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF 160 PLN
673 P/c. p. czynnikowi wew. Castle’a i p. kom. okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF 130 PLN
3310 P/c. p. endomysium, retikulinie i gliadynie IgA 120 PLN
3311 P/c. p. endomysium, retikulinie i gliadynie IgG 120 PLN

ALERGOLOGIA

Kod Nazwa badania Cena
700 IgE całkowite 35 PLN
704 Panel alergenów – mieszany (pediatryczny) 170 PLN
705 Panel alergenów pokarmowych 170 PLN
706 Panel alergenów oddechowych 170 PLN

INNE

Kod Nazwa badania Cena
897 Celiakia 380 PLN
951 Test obciążenia glukozą (3pkt, 75g, 1 i 2h) 35 PLN
953 Test obciążenia glukozą (2pkt, 75g, 2h) 25 PLN
3251 ImuPro 50 450 PLN
3252 ImuPro 100 900 PLN
3253 ImuPro 300 1 700 PLN
3817 Genodiet completo 3 500 PLN
3900 Harmony test 2 500 PLN

MIKROBIOLOGIA

Kod Nazwa badania Cena
1000 Wymaz z gardła (bad. bakter.) 30 PLN
1001 Wymaz z nosa (bad. bakter.) 30 PLN
1002 Wymaz z nosogardzieli (bad. bakter.) 30 PLN
1003 Wymaz z jamy ustnej (bad. bakter.) 30 PLN
1004 Wymaz z języka (bad. bakter.) 30 PLN
1005 Wymaz z dziąseł (bad. bakter.) 30 PLN
1006 Wymaz z zębodołu (bad. bakter.) 30 PLN
1008 Wymaz z migdałków (bad. bakter.) 30 PLN
1009 Wymaz z krtani (bad. bakter.) 30 PLN
1010 Wymaz z ucha prawego (bad. bakter.) 30 PLN
1011 Wymaz z ucha lewego (bad. bakter.) 30 PLN
1014 Wymaz z worka spojówkowego OP (bad. bakter.) 30 PLN
1015 Wymaz z worka spojówkowego OL (bad. bakter.) 30 PLN
1018 Wymaz z przełyku (bad. bakter.) 30 PLN
1020 Wymaz ze zmian skórnych (bad. bakter.) 30 PLN
1021 Wymaz z pępka (bad. bakter.) 30 PLN
1022 Wymaz z rany (bad. bakter.) 30 PLN
1024 Wymaz z czyraków (bad. bakter.) 30 PLN
1025 Wymaz z owrzodzenia (bad. bakter.) 30 PLN
1028 Wymaz z przetoki (bad. bakter.) 30 PLN
1031 Posiew beztlenowy z ropnia (bad. bakter) 30 PLN
1032 Posiew z odleżyny (bad. bakter.) 30 PLN
1033 Wymaz ze skóry (bad. bakter.) 30 PLN
1034 Wymaz z pachwiny (bad. bakter.) 30 PLN
1040 Wymaz z ujścia cewki moczowej (bad. bakter.) 30 PLN
1041 Wymaz z cewki moczowej (bad. bakter.) 30 PLN
1042 Wymaz spod napletka (bad. bakter.) 30 PLN
1043 Wymaz z warg sromowych (bad. bakter.) 30 PLN
1045 Wymaz z pochwy (bad. bakter.) 30 PLN
1046 Wymaz z pochwy beztlenowo (bad. bakter.) 30 PLN
1047 Wymaz z kanału szyjki macicy (bad. bakter.) 30 PLN
1050 Wymaz z prącia (bad. bakter.) 30 PLN
1051 Wymaz z okolicy odbytu (bad. bakter.) 30 PLN
1052 Wymaz z odbytu (bad. bakter.) 30 PLN
1057 Posiew tlenowy wymazu z komory przedniej oka – oko prawe 30 PLN
1058 Posiew beztlenowy wymazu z komory przedniej oka – oko prawe 30 PLN
1100 Mocz posiew (bad. bakter.) 30 PLN
1101 Kał posiew (bad. bakter.) 30 PLN
1103 Plwocina posiew (bad. bakter.) 30 PLN
1104 Aspirat z oskrzeli posiew (bad. bakter.) 30 PLN
1109 Materiał śródoperacyjny (bad. bakter.) 30 PLN
1110 Nasienie posiew (bad. bakter.) 30 PLN
1128 Krew posiew (bad. bakter.) 50 PLN
1129 Krew posiew beztlenowy (bad. bakter.) 50 PLN
1130 Ropa posiew (bad. bakter.) 50 PLN
1265 Posiew w kierunku Neisseria gonorrhoeae 30 PLN
1268 Clostridium difficile, toksyna A/B w kale 100 PLN
1310 Wymaz z odbytnicy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS) 30 PLN
1311 Wymaz z pochwy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS) 30 PLN
1317 Wymaz z przedsionka pochwy w kierunku paciorkowca grupy B (GBS) 30 PLN
2001 Wymaz z nosa (bad. mykol.) 30 PLN
2002 Wymaz z nosogardzieli (bad. mykol.) 30 PLN
2003 Wymaz z jamy ustnej (bad. mykol.) 30 PLN
2004 Wymaz z języka (bad. mykol.) 30 PLN
2005 Wymaz z dziąseł (bad. mykol.) 30 PLN
2006 Wymaz z zębodołu (bad. mykol.) 30 PLN
2008 Wymaz z migdałków (bad. mykol.) 30 PLN
2009 Wymaz z krtani (bad. mykol.) 30 PLN
2010 Wymaz z ucha prawego (bad. mykol.) 30 PLN
2011 Wymaz z ucha lewego (bad. mykol.) 30 PLN
2014 Wymaz z worka spojówkowego OP (bad. mykol.) 30 PLN
2015 Wymaz z worka spojówkowego OL (bad. mykol.) 30 PLN
2018 Wymaz z przełyku (bad. mykol.) 30 PLN
2020 Wymaz ze zmian skórnych (bad. mykol.) 30 PLN
2021 Wymaz z pępka (bad. mykol.) 30 PLN
2022 Wymaz z rany (bad. mykol.) 30 PLN
2024 Wymaz z czyraków (bad. mykol.) 30 PLN
2025 Wymaz z owrzodzenia (bad. mykol.) 30 PLN
2043 Wymaz z warg sromowych (bad. mykol.) 30 PLN
2045 Wymaz z pochwy (bad. mykol.) 30 PLN
2047 Wymaz z kanału szyjki macicy (bad. mykol.) 30 PLN
2050 Wymaz z prącia (bad. mykol.) 30 PLN
2051 Wymaz z okolicy odbytu (bad. mykol.) 30 PLN
2052 Wymaz z odbytu (bad. mykol.) 30 PLN
2100 Mocz posiew (bad. mykol.) 30 PLN
2200 Inny materiał (bad. mykol.) 30 PLN
445 Yersinia spp. IgG 80 PLN
446 Yersinia spp. IgM 80 PLN
447 Yersinia spp. IgA 80 PLN
1012 Wymaz z ucha – noworodki (bad. bakter.) 30 PLN
1016 Wymaz z rogówki oka prawego (bad. bakter.) 30 PLN
1023 Wymaz z rany beztlenowo (bad. bakter.) 30 PLN
1053 Wymaz z kanału szyjki macicy beztlenowo (bad. bakter.) 30 PLN
1150 Wydzielina z gruczołu krokowego posiew (bad. bakter.) 30 PLN
1290 Badanie w kierunku Trichomonas vaginalis (bad. mikrob.) 40 PLN
1305 Inny materiał w kierunku antygenu Chlamydia trachomatis met. immunofluorescencji 65 PLN
1312 Wymaz z przedsionka pochwy i odbytu w kierunku paciorkowca grupy B (GBS) 50 PLN
1313 Wymaz z cewki moczowej w kierunku paciorkowca grupy B (GBS) 30 PLN
1314 Wymaz z kanału szyjki macicy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS) 30 PLN
1700 Wymaz z pochwy bakteriologia+mykologia 60 PLN
3076 Benzodiazepiny w moczu, jakościowo 70 PLN
3412 Wapń zjonizowany met. ISE 25 PLN
3646 Elektrolity (Na, K, Cl) 10 PLN