Facebook

Badania prenatalne

Centrum Narodzin MAMMA

Badania prenatalne służą rozpoznawaniu nieprawidłowości w budowie i rozwoju płodu.

badania prenatalne

Badania prenatalne wykonuje się w trakcie ciąży i przeznaczone są dla pacjentek, które chcą sprawdzić, czy ich dziecko jest zdrowe. 97% wyników badań prenatalnych to wyniki prawidłowe, jeżeli jednak zostaną wykryte jakieś nieprawidłowości to wczesna diagnoza pozwoli przyszłym rodzicom lepiej przygotować się na przyjście na świat dziecka, które będzie wymagało szczególnej opieki. W niektórych przypadkach, wczesne zdiagnozowanie wad u płodu umożliwi wprowadzenie leczenia już w łonie matki lub bezpośrednio po urodzeniu.

Polskie Towarzystwo Ginekologiczne zaleca wykonywanie badań prenatalnych u wszystkich kobiet w ciąży, niezależnie od wieku.

Badania prenatalne wykonywane w Centrum Narodzin MAMMA

W Centrum Narodzin MAMMA wykonujemy szereg w pełni bezpiecznych dla mamy i dziecka nieinwazyjnych badań prenatalnych:

USG genetyczne I trymestru

Jest wręcz obowiązkowym przesiewowym badaniem prenatalnym w ciąży. Głównym celem badania jest oszacowanie ryzyka wystąpienia u płodu wybranych chorób genetycznych, takich jak zespół Downa, zespół Edwardsa, czy zespół Patau i podjęcie decyzji o ewentualnym wskazaniu do wykonania diagnostyki inwazyjnej. Drugim celem badania jest ocena budowy zarodka i prawidłowości jego rozwoju (pomimo, że płód jest jeszcze bardzo mały, wiele dużych wad budowy można wykluczyć już na tym etapie).

  • Wykonywane jest pomiędzy 11+013+6 tygodniem ciąży.
  • Przede wszystkim sprawdzane są tzw. markery chorób genetycznych – m.in. przezierność fałdu karkowego (NT) oraz kość nosowa (NB). Ponadto badany jest stan organów wewnętrznych płodu – serca, żołądka, nerek, pęcherza moczowego itp. a także poszczególnych części ciała – głowy, tułowia oraz kończyn górnych i dolnych.
  • USG genetyczne pozwala stwierdzić z ok. 80% skutecznością, czy u dziecka występują takie wady genetyczne jak zespół Downa, Edwardsa czy zespół Patau oraz wady rozwojowe.

Cena badania: 250 PLN

Test prenatalny PAPP-A /zgodnie z wytycznymi FMF/

Jest to rozszerzone badanie prenatalne składające się z USG genetycznego I trymestru i tzw. Testu Podwójnego (badania biochemicznego z krwi matki).

  • Wykonywane jest pomiędzy 11+013+6 tygodniem ciąży.
  • Badanie polega na ocenie stężenia białka PAPP-A, wolnej podjednostki gonadotropiny kosmówkowej (beta-HCG) we krwi matki oraz parametrów określanych w USG genetycznym.
   Powyższe wyniki poddawane są komputerowej analizie danych w oparciu o program kalkulacyjny FMF (The Fetal Medicine Foundation). Wynikiem badania jest wyliczenie indywidualnego ryzyka urodzenia dziecka z wyżej wymienionymi patologiami genetycznymi w porównaniu do średniego ryzyka w populacji. Wynik uzyskujemy po ok. 10 dniach od badania.
  • Dzięki przeprowadzeniu takiego badania można wykryć z ok. 90% skutecznością występowanie zespołu Downa, Edwardsa, Pataua lub innych chromosomalnych nieprawidłowości u płodu.

Cena badania: 450 PLN

Testy genetyczne nowej generacji

Test SANCO oraz Harmony to nieinwazyjne badania prenatalne DNA płodowego obecnego we krwi ciężarnej kobiety. Badanie prenatalne tego typu pozwala wykryć najczęstsze aberracje chromosomalne prowadzące m.in. do Zespołu Downa, Edwardsa oraz Patau. Test pozwala również określić płeć płodu oraz wykryć inne zaburzenia chromosomów płciowych (X,Y).

Banianie prenatalne Harmony oraz SANCO opracowano na podstawie najnowszych osiągnięć w zakresie wykonywania nieinwazyjnych testów prenatalnych. Jest to proste i bezpieczne badanie krwi a w badaniach analitycznych wykazano, że pozwala ono z bardzo wysokim prawdopodobieństwem ocenić ryzyko wystąpienia określonych trisomii u płodu.

Dowiedz się więcej o poszczególnych badaniach:

logo_harmony-RGB

USG prenatalne II trymestru /połówkowe/

Kolejne bardzo ważne badanie USG wykonywane ok. 20 tygodnia ciąży oceniające ogólną budowę anatomiczną oraz rozwój płodu.

  • Wykonywane jest pomiędzy 18 a 23 tygodniem ciąży. /najlepiej 20-22 tydzień ciąży/
  • Badanie to jest ukierunkowane na szczegółową ocenę anatomii płodu pod kątem występowania wad wrodzonych. Polega na ocenie każdej części ciała płodu, określeniu położenia łożyska, ocenie ilości wód płodowych oraz określenie przybliżonej masy płodu i wieku ciążowego. W badaniu tym możliwe jest również określenie płci dziecka.
  • Za pomocą tego badania możliwe jest wykrycie około 95% wad rozwojowych u dziecka.
  • W przypadku korzystnego ułożenia płodu, możliwe jest zobaczenie ruchów dziecka w czasie rzeczywistym w technologii Real Time 4D oraz wykonanie i nagranie na płycie zdjęć w technologii 3D.

Cena badania: 350 PLN

USG prenatalne III trymestru

Trzecie znaczące badanie USG wykonywane ok. 30 tygodnia ciąży. Oprócz sprawdzenia tych samych elementów co we wcześniejszym badaniu, celem USG III trymestru jest ocena położenia dziecka.

  • Wykonywane jest pomiędzy 28 a 32 tygodniem ciąży.
  • Poza oceną budowy i rozwoju narządów, kontroluje się wzrastanie i dojrzewanie płodu oraz szacowana jest przybliżona masa dziecka. Głównym ocenianym elementem podczas badania USG III trymestru jest położenie dziecka. Lokalizuje się także łożysko i ocenia stopień jego dojrzałości. Bardzo ważna jest również ocena ilości wód płodowych.
  • W przypadku korzystnego ułożenia płodu, możliwe jest zobaczenie ruchów dziecka w czasie rzeczywistym w technologii Real Time 4D oraz wykonanie i nagranie na płycie zdjęć w technologii 3D.

Cena badania: 300 PLN

Cennik badań prenatalnych

Rodzaj badania Cena
USG genetyczne I trymestru 250 PLN
Test prenatalny PAPP-A (USG+krew) 450 PLN
USG prenatalne II trymestru /połówkowe/ 350 PLN
USG prenatalne III trymestru 300 PLN
Test prenatalny SANCO 2300 PLN
Test prenatalny SANCO PLUS 2750 PLN
Test prenatalny HARMONY 2100 PLN

Lekarze wykonujący badania

Badania w Centrum Narodzin MAMMA przeprowadzają lekarze specjaliści ginekologii i położnictwa posiadający certyfikaty
Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz FMF (The Fetal Medicine Foundation):

 • dr Kamilla Małowiecka-Kapysz

Aparat USG

Nasi lekarze pracują na nowoczesnym, wysokiej klasy, aparacie USG Voluson S10 Expert z doskonałą jakością obrazowania zarówno w trybie 2D jak i w trybie trójwymiarowym 3D i RealTime4D. Voluson S10 Expert jest jednym z najdokładniejszych narzędzi diagnostycznych wykorzystywanych do wszelkiego rodzaju badań ultrasonograficznych. Daje możliwość obrazowania dziecka w brzuchu matki za pomocą trzech rodzajów technologii 2D, 3D i 4D. Aparat posiada dodatkową funkcję Power Doppler, która umożliwia analizę krążenia krwi w naczyniach dziecka. Badanie to dostarcza wielu istotnych informacji niezbędnych do diagnozy wydolności tętnic i żył oraz ukrwienia niektórych narządów. Wynik badania służy również diagnozie czynnościowej sznura pępowinowego, co pozwala przewidzieć ewentualne anomalie w rozwoju dziecka. Dodatkowo dzięki wbudowanej nagrywarce, aparat ten umożliwia archiwizację i przekazywanie rodzicom pamiątkowych zdjęć niemowlaków będących w brzuchu matki.

Poradnia Położniczo-Ginekologiczna

Kliknij i zobacz pełną ofertę kompleksowej opieki medycznej w poradni Centrum Narodzin MAMMAPoradnia