Facebook

Zapisy do Szkoły Rodzenia MAMMA

Aby zgłosić się na bezpłatne zajęcia Szkoły Rodzenia MAMMA należy przesłać wypełnioną deklarację wyboru położnej z Centrum Narodzin MAMMA. Po utworzeniu nowej grupy zostaną Panie poinformowane drogą mailową lub telefoniczną o terminie rozpoczęcia zajęć.

pobierz

1. Pobierz i wydrukuj Deklaracja Wyboru Położnej POZ.

wypełnij

2. Wypełnij i podpisz deklarację.

W deklaracji należy wypełnić:
I rubryka: Wszystkie pola za wyjątkiem 10. Numer karty ubezpieczenia zdrowotnego
II rubryka: W bieżącym roku dokonuję wyboru, data i podpis świadczeniobiorcy
III rubryka: W bieżącym roku dokonuję wyboru, data i podpis świadczeniobiorcy

3. Wybierz najwygodniejszy sposób dostarczenia wypełnionej i podpisanej deklaracji:

Wyślij e-mail
Zeskanuj i prześlij mailem.

szkolarodzenia@centrumnarodzin.pl

 (w mailu prosimy podać spodziewany termin porodu wyznaczony przez lekarza prowadzącego)

Dostarcz do nas osobiście
Dostarcz osobiście.

Poniedziałek-Piątek
10:00 – 18:00

Wyślij pocztą
Prześlij pocztą.

Centrum Narodzin MAMMA
ul. Sowia 38,
70-792 Szczecin

Wyślij Faksem
Wyślij faksem.

91 46 29 000