Facebook

Zapisy do Szkoły Rodzenia MAMMA

Aby zgłosić się na bezpłatne zajęcia Szkoły Rodzenia MAMMA należy przesłać wypełnioną deklarację wyboru położnej z Centrum Narodzin MAMMA. Po utworzeniu nowej grupy zostaną Panie poinformowane drogą mailową lub telefoniczną o terminie rozpoczęcia zajęć.

pobierz

1. Pobierz i wydrukuj Deklaracja Wyboru Położnej POZ.

wypełnij

2. Wypełnij i podpisz deklarację.

Uwagi:

8. Pole obowiązkowe
9. Pole obowiązkowe
11. Numer karty ubezpieczenia zdrowotnego albo numer poświadczenia potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej <- można zostawić puste
12. Kod oddziału wojewódzkiego NFZ <- dla Szczecina jest to 16

Strony nr 3 z objaśnieniami nie trzeba drukować i składać do Położnej.

3. Wybierz najwygodniejszy sposób dostarczenia wypełnionej i podpisanej deklaracji:

Wyślij e-mail
Zeskanuj i prześlij mailem.

szkolarodzenia@centrumnarodzin.pl

 (w mailu prosimy podać spodziewany termin porodu wyznaczony przez lekarza prowadzącego)

Wyślij pocztą
Prześlij pocztą.

Centrum Narodzin MAMMA
ul. Batalionów Chłopskich 88
70-764 Szczecin