Facebook

Uncategorized

Category Archives

MAMMA w trakcie Pandemii

W związku z trwającym w Polsce stanem epidemii, w trosce o bezpieczeństwo Pacjentów oraz personelu, w Centrum Narodzin MAMMA wprowadziliśmy specjalne środki bezpieczeństwa wizyt w poradniach.
Zajęcia Bezpłatnej Edukacji Przedporodowej w Szkole Rodzenia MAMMA odbywają się w trybie online w formie telekonferencji. Zgłoszenia przyjmowane są tak jak zwykle – szczegóły na stronie www.centrumnarodzin.pl/szkola-rodzenia/


Wstrzymanie działalności szpitala

Szanowni Państwo,

Z przykrością zawiadamiamy, że z dniem 31 sierpnia 2018 roku po ponad 5 latach działalności Centrum Narodzin MAMMA jako pierwszy Prywatny Szpital Położniczo – Ginekologiczny w województwie zachodniopomorskim zmuszony był wstrzymać swoją działalność.

Brak możliwości zapewnienia gotowości dyżurowej lekarzy oraz nieustanna nieprzychylność lokalnego środowiska medycznego nakazały podjąć tę najtrudniejszą decyzję. Jesteśmy jednocześnie przekonani, że Centrum Narodzin MAMMA poprzez zatrudniony personel oraz zaangażowanie wielu osób będących przyjaciółmi Szpitala stworzyło wspaniałe miejsce, a urodzone w Szpitalu dzieci i ich Rodzice przez kolejne lata będą wspominały fantastyczną atmosferę MAMMY.

Począwszy od dnia 1 września 2018 r. nie przyjmujemy pacjentek rodzących i nie prowadzimy całodobowej działalności szpitalnej. Poradnie specjalistyczne oraz Szkoła Rodzenia działają bez zmian.

Korzystając z okazji, chcielibyśmy Wam drodzy Pacjenci serdecznie podziękować za to, że przez te ponad 5 lat obdarzaliście nas zaufaniem i powierzaliście swoje zdrowie naszemu zespołowi medycznemu, korzystając z usług szpitala.
Każdego dnia witaliście nas uśmiechem i serdecznością, co budowało nasze wzajemne relacje, pomagało nam znosić wszelkie trudy.
Dziękujemy za Waszą obecność w rozwoju szpitala oraz dobre słowa, jakimi nas obdarzaliście.
A dziękować jest komu, ponieważ przez te ponad 5 lat działalności w naszym szpitalu przyszło na świat kilkaset dzieci.
To właśnie Wy – Pacjenci byliście siłą Centrum Narodzin MAMMA i jednocześnie najlepszą reklamą świadczonych przez nas usług, za co serdecznie dziękujemy.

Dotychczas nikomu nie udało się stworzyć drugiego, podobnego projektu prywatnego szpitala położniczo – ginekologicznego w regionie. Tym bardziej jest nam przykro go kończyć.

Z poważaniem,
Zarząd Centrum Narodzin MAMMA Sp. z o.o.


ŚWIATOWY TYDZIEŃ KARMIENIA PIERSIĄ

Karmienie piersią to najlepszy sposób żywienia noworodków i niemowląt. Pokarm kobiecy ma unikalne właściwości – zawiera wszystko, co jest potrzebne, by dziecko rozwijało się prawidłowo w pierwszym okresie życia, a jego skład dostosowuje się do potrzeb rosnącego malucha. Zmniejsza ryzyko wystąpienia wielu chorób, alergii i infekcji, po prostu wzmacnia odporność organizmu, także w dorosłym życiu.

Dlatego już od 1990 roku w 120 krajach na całym świecie rokrocznie obchodzony jest Światowy Tydzień Karmienia Piersią, którego celem jest zwrócenie uwagi na korzyści płynące z mleka mamy oraz ogromną rolę, jaką karmienie naturalne odgrywa dla zdrowia i rozwoju dziecka dziś oraz w przyszłości. To jednak również czas, by pomyśleć o aktywnych mamach karmiących piersią, zwrócić uwagę na ich oczekiwania i potrzeby oraz pokazać, jak zmienia się podejście do karmienia naturalnego.

W związku z tym w dniach 1-3 sierpnia zapraszamy na BEZPŁATNE warsztaty skierowane do obecnych oraz przyszłych mam, na których dowiedzą się wielu ciekawych rzeczy o karmieniu piersią.

Harmonogram wydarzeń:

01.08.2018 – ŚRODA

12:00  Bezpieczne chustonoszenieAda Stefańska, doradca chustowy (Akademia Noszenia Dzieci)

14:00  Jak przygotować się do karmienia piersią? 35 tajemnic związanych z karmieniem piersiąElwira Berezowska, położna, pielęgniarka, Międzynarodowy Konsultant Laktacyjny, IBCLC (Centrum Narodzin MAMMA)

15:30  Aromaterapia w czasie karmienia piersiąMałgorzata Szmygin, certyfikowany doradca laktacyjny, dietetyk, edukator okołoporodowy, doula, instruktorka masażu Shantala (Centrum Narodzin MAMMA)

16:30  Olejki doTERRAEliza Nowosielska (Esencja Natury)

02.08.2018 – CZWARTEK 

12:00  Właściwa suplementacja w okresie karmieniafirma NUTROPHARMA

12:30  Mleczne opowieści – spotkanie dla mam karmiących, które chcą opowiedzieć o swoim karmieniu oraz dla kobiet, które chcą posłuchać

14:00  Jak wrócić do pracy i nie skończyć karmienia piersią Małgorzata Szmygin, certyfikowany doradca laktacyjny, dietetyk, edukator okołoporodowy, doula, instruktorka masażu Shantala (Centrum Narodzin MAMMA)

16:00  Włosy w czasie ciąży i po porodzie. Czy to normalne, że wypadają? Porady dotyczące PielęgnacjiKatarzyna Czaczyk, trycholog  (Trycho Clinique)

18:00  Idealna bielizna – idealne piersi – Agnieszka Koszuta, brafitterka (AGK-Style Brafitting)

03.08.2018 – PIĄTEK 

12:00  Karmienie piersią a płodnośćAleksandra Demiańczyk, mgr biologii (Lady Comp)

14:00  Odstawienie i samoodstawienie od piersiMałgorzata Szmygin, certyfikowany doradca laktacyjny, dietetyk, edukator okołoporodowy, doula, instruktorka masażu Shantala (Centrum Narodzin MAMMA)

16:00  Jak wspierać rozwój ruchowy niemowlęcia?Alina Wojciechowska, mgr fizjoterapii, certyfikowany międzynarodowy terapeuta Vojty (Centrum Narodzin MAMMA)

18:00  Matka karmiąca na końcu mapy – o podróżowaniu z małym dzieckiemAgnieszka Sztandera, pielęgniarka, podróżniczka (Na Koniec Mapy)

Fotorelacja z wydarzenia – FOTOROKO FOTOGRAFIA

W związku z ograniczoną liczbą miejsc obowiązują zapisy w Recepcji CN MAMMA na poszczególne wykłady i warsztaty.


Dni Otwarte Szpitala MAMMA

Wszystkich Państwa zainteresowanych porodem w Centrum Narodzin MAMMA serdecznie zapraszamy do odwiedzenia nas w trakcie organizowanych kilka razy w miesiącu Dni Otwartych Szpitala MAMMA. W wyznaczonych terminach zapraszamy na prezentacje Oddziału Położniczo-Ginekologicznego i Neonatologicznego, które będą prowadzone w zorganizowanych grupach.

Najbliższe Dni Otwarte Szpitala MAMMA zaplanowane są na:

 • 19 lipca (czwartek)
  Godzina zwiedzania: 15:30
 • 24 lipca (wtorek)
  Godzina zwiedzania: 15:30

Liczba miejsc w każdej grupie jest ograniczona, w związku z tym prosimy o wcześniejsze, telefoniczne zapisy w Recepcji Centrum Narodzin MAMMA w godzinach jej pracy tj. Poniedziałek-Piątek 8:30-19:00.

Ze względu na reżim epidemiologiczny dzieci do 12 roku życia nie mogą wchodzić na Oddziały Szpitalne CN MAMMA, w związku z tym ich udział w Dniach Otwartych nie jest możliwy.

W trakcie Dni Otwartych, nasze Położne oprowadzą Pacjentów po oddziale szpitalnym oraz będą opowiadać o porodach w Centrum Narodzin MAMMA i szczegółach z tym związanych.

Do zobaczenia :)


Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

W związku z obowiązującymi od 25 maja 2018 roku nowymi przepisami o ochronie danych osobowych przygotowaliśmy dla Państwa niezbędne informacje, które przybliżą tematykę związaną z RODO oraz poinformują w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz jakie macie Państwo związane z tym prawa.

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Centrum Narodzin MAMMA Sp. z o.o.; ul. Sowia 38, 70-792 Szczecin (zwany dalej Podmiotem Medycznym lub CN MAMMA), jako administrator danych osobowych, przetwarza Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania, w szczególności:

 • imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, adres zameldowania, adres do kontaktu, numer telefonu, numer rachunku bankowego, wykształcenie, historię choroby lub chorób, wyniki badań, dane biometryczne w postaci materiału genetycznego
 • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego, dane zawarte w dokumentach finansowych

Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:

 • ustalenia tożsamości pacjentów zgodnie z wymaganiami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, co stanowi obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 2 lit. h RODO),
 • prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z wymogami odpowiednich przepisów prawa, w tym ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, co stanowi obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 2 lit. h RODO),
 • kontaktowania się w związku z prowadzoną działalnością oraz udzielonymi świadczeniami, w tym umówionymi wizytami co stanowi uzasadniony interes prawny (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

CN MAMMA może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

 1. podmiotom, z którymi CN MAMMA ma zawartą umowę współpracy i / lub umowę powierzenia danych [Przetwarzający dane] w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków Podmiotu Medycznego przewidzianych prawem, ochrony praw CN MAMMA zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu CN MAMMA w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności CN MAMMA może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: inne podmioty medyczne, lekarze współpracujący, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z CN MAMMA umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z obowiązującym prawem,
 2. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

CN MAMMA zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez Podmiot Medyczny i / lub przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych i odszkodowawczych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Podmiotu Medycznego.
Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ponadto, macie Państwo prawo do:

 1. żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Podmiotu Medycznego potwierdzenia, czy przetwarzane są Dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Podmiot Medyczny dostarczy Państwu na żądanie jedną kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, CN MAMMA może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,
 2. sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 3. usunięcia Danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a CN MAMMA ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,
 4. ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, Podmiot Medyczny wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
 5. przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez Podmiot Medyczny oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,
 6. sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na Podmiocie Medycznym może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.
  Informujemy, że Pani/Pana dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie są wykorzystywane do profilowania chyba, że wyrazicie Państwo na to odrębną zgodę oraz że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości świadczenia opieki zdrowotnej i innych usługach świadczonych przez nasz Podmiot Medyczny.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych CN MAMMA, pod adresem e-mail: info@centrumnarodzin.pl oraz pod numerem telefonu: 914628000
Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.


Marzec miesiącem kobiet

Już wkrótce 8 marca – Dzień Kobiet.
Ale w Mammie Panie będą świętować cały miesiąc!

Już teraz pragniemy poinformować, że z tej okazji przygotowaliśmy specjalną ofertę na porody w Szpitalu MAMMA.

Wszystkie Panie, które podpiszą umowy po wizytach kwalifikacyjnych w marcu będą mogły skorzystać z rabatu:

10% na pakiety STANDARD i STANDARD PLUS*
15% na pakiety PREMIUM i PREMIUM PLUS*

Przypominamy – wizyty kwalifikacyjne do porodu w Centrum Narodzin MAMMA przeprowadzane są w 36 tygodniu ciąży.
Niemniej jednak warto zapisać się już teraz, ponieważ ilość terminów wizyt i tym samym miejsc do porodu jest ściśle ograniczona! Liczy się kolejność rejestracji terminu wizyty kwalifikacyjnej.

*rabaty nie łączą się z innymi zniżkami.

Pełny cennik i porównanie pakietów dostępne jest na naszej stronie internetowej: http://centrumnarodzin.pl/porody/cennik/


Zmiany dot. czasu pobytu

Wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom, w ostatnich dniach wprowadziliśmy pewną zmianę w pakietach porodowych dotyczącą czasu pobytu po porodzie.
W dalszym ciągu standardowym czasem pobytu jest 48 godzin od momentu urodzenia się dziecka – zarówno po porodzie drogami natury, jak i po cięciu cesarskim.
Jednakże w przypadku wystąpienia wskazań medycznych u mamy lub dziecka, w wyniku których pobyt ten będzie musiał być przedłużony to nie będzie się to wiązało z żadnymi dodatkowymi kosztami. Nieważne czy będziecie musieli zostać w naszym szpitalu trzy, cztery lub więcej dni – będzie to w ramach wykupionego wcześniej pakietu porodowego, bez żadnych ukrytych kosztów.
Mamy nadzieję, że w ten sposób rozwiejemy ewentualne wątpliwości.


Targi DZIECKO Mama Tata!

Już w najbliższy weekend zapraszamy serdecznie na stoisko Centrum Narodzin MAMMA na Targi Dziecko Mama Tata w Arena Szczecin.

Na targach będzie można zapoznać się z naszą ofertą oraz uzyskać szczegółowe informacje o świadczonych przez nas usługach medycznych.

Z okazji targów przygotowaliśmy także specjalną ofertę dla Pań z terminami porodu na II połowę października, listopad i grudzień!
Podpisując umowę na poród na targach możecie liczyć na zniżkę w wysokości 10% na wybrany przez siebie pakiet porodowy1

Serdecznie zapraszamy!


Nagroda „Nasze Dobre z Pomorza” dla Centrum Narodzin MAMMA!

Miło nam poinformować, że w plebiscycie Nasze Dobre z Pomorza w kategorii Zdrowie i Uroda, największe uznanie członków kapituły konkursowej tworzonej przez przedstawicieli świata nauki, biznesu, mediów oraz instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości zyskał Prywatny Szpital Położniczo-Ginekologiczny Centrum Narodzin MAMMA!
To zasługa całego zespołu: położnych, pielęgniarek, lekarzy ginekologów, neonatologów i anestezjologów… A także całego personelu pomocniczego, który dzień i noc dba o to, aby szpital funkcjonował bez zarzutu.
Może to czas, aby w końcu Centrum Narodzin zostało również docenione przez Zachodniopomorski oddział NFZ oraz konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie ginekologii i położnictwa, dzięki czemu w naszym szpitalu mogłyby rodzić kobiety w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego tak jak ma to miejsce w podobnych placówkach w innych regionach kraju…?


NOWOŚĆ! Poradnia ortopedyczna!

Wychodząc naprzeciw potrzebom pacjentów, postanowiliśmy rozszerzyć naszą ofertę o świadczenia medyczne Poradni Ortopedycznej.
W tym celu nawiązaliśmy współpracę z doświadczonym specjalistą ortopedą – doktorem Arturem Chudyckim.
W poradni będzie można przeprowadzić m.in. badania profilaktyczne u niemowląt oraz wykonać USG stawów biodrowych. Serdecznie zapraszamy!
http://centrumnarodzin.pl/poradnia-ortopedii-dzieciecej/


Page 1 of 212

Rejestracja telefoniczna

Poniedziałek-Piątek
17:00-18:00

Tel: 91 46 28 000